سرتیتر اخبار
 

دوشنبه هر هفته فروشندگان البسه، محصولات کشاورزی و خوار و بار فروشان بساط خود را میان زمینی وسیع در کنار جاده اصلی روستای کوچک استاجیق شهرستان علی آباد کتول پهن می کنند که مشتریان روستایی به کسب و کارشان رونق می دهند.

به گزارش زرین نامه؛ شغل بیشتر مردم روستای کوچک استاجیق کشاورزی و دامداری است که بازار هفتگی کمک می کند بیشتر نیازهای ضروری خود اعم از مواد خوراکی و البسه و ... را بی آنکه نیاز باشد به شهر بیایند، تامین کنند.

یکی از جذابیت های این بازار هفتگی، حضور فروشندگان و مشتریانی از اقوام فارس، ترکمن، سیستانی و بلوچ است که شکوه وحدت را به رخ می کشد.

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

kochakestajigh1

عکس: نرگس تجری

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

روز : ماه : سال :