سرتیتر اخبار
 

در گذشته میلیونر بودن محدود به مردان و زنان میانسال بود. امروز به نظر می رسد نسل جوان اخباری از داستان موفقیت های معجزه آسای خود دارند و این را می توان به عصر انفجار اطلاعات و تحولات تکنولوژیکی امروز نسبت داد.

ساعاتی پیش از آن که سال نو آغاز شود، ایرانی ها سفره ای می گسترانند و بر این خوان پر شکوه علاوه بر آیینه و کتاب آسمانی و تنگ ماهی و تخم مرغ، هفت نماد جاودانه می نهند که هر یک با حرف سین اغاز می شود.

پليس بايد رسانه را به عنوان همكار و در كنار خود ببيند و اصلا احساس نكند كه در كارش خللي ايجاد شده و رسانه ها هم طوري عمل كنند كه دست و پا گير مامورين نشوند ، تا آنها كار خود را به دقت انجام دهند.

مانده ام در تولد تو از شادی بخندم یا اشک بریزم، مانده ام و سال هاست که هنوز به نتیجه ای نرسیده ام، یعنی امروز باید خندید یا خون گریست...

یکی از اصول مهم هم زیستی مسالمت آمیز، تساوی و برابری انسان ها است؛ زیرا نژادپرستی، خود برتربینی و تحقیر ملت ها و مذاهب دیگر، موجب فجایع فراوانی برای جامعه بشری شده که جنگ جهانی اول و دوم نمونه بارز این حوادث است.

روز : ماه : سال :