سرتیتر اخبار
 

زرین نامه: آنها صفحه نمایش میخکوب شده‎اند و اصلا توجهی به اطرافشان ندارند. نوجوانانی که اکثرا دارای قامت‎هایی کوتاه و قوز کرده هستند و هر از گاهی نیز چشمان‎شان را که به شدت قرمز شده، می‎مالند.

زرین نامه: خمینی را، راز های سر به مهُر بسیاری است که در هنگام بروز فتنه ها، یکی از این راز های سر به مهر جستن آغاز می کند و گردباد فتنه را فرو می نشاند.

زرین نامه: امروزه با سرعت گرفتن حركت به سمت جامعه دانشي، اهميت اطلاعات و دانش بيش از پيش آشكار شده است. ظهور پسوند دانش براي مفاهيمي مانند جامعه، اقتصاد، توسعه و نظاير آن به خوبي نشان دهنده اين است كه امروزه دانش و دانايي نقش اساسي در جامعه دارد.يكي از مهم ترين قشر از متخصصان كه نقش تعيين كننده اي در جوامع دانشي ايفا مي كنند، متخصصان اطلاعات و دانش شناسان هستند. 

زرین نامه: بخش عظیمی از مشکلات اساسی جامعه به دست توانمند پژوهشگران حل می شود.

thumb287-3799365ea82a751146346a689bec0642.jpg - 5.59 کیلو بایتزرین نامه: بحث مورد نظر ما ناظر بر "کارهای صورت گرفته" در دولت یازدهم است تا ببینیم با توجه به وعده ی 100 روزه رئیس دولت یازدهم آیا "پیشرفت" مد نظر رهبر انقلاب ( داشتن نقاط مثبت دولت قبل و دور بودن از نقاط ضعف آن) تا چه حد محقق شده است؟

روز : ماه : سال :