سرتیتر اخبار
 

از آنجایی که جامعه ی امروز ما با مشکلات عدیده ی اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، توجه به فرصت ها و تهدیدات گردشگری ازاهمیت خاصی برخوردار است.

به گزارش زرین نامه؛ استان گلستان نگارستان ایران زمین هم بابرخورداری ازتوانمندیهای منسجم ایرانی اسلامی وجنگلهای انبوه دررشته کوه البرزمیتواندبام ایران زمین و قطب گردشگری بشمار آید لذا نگهداری اززیست بوم هاکه ازمیراث گرانبهای فرهنگی ومعنوی است همواره باچالشهاوفرصت هاوتهدیدهاروبروبوده است.

توجه نکردن به استانداردسازی،ایمن سازی زیرساخت هاواستفاده نکردن ازتکنولوژی روزبرای حفظ این میراث گرانبها تهدیدبه حساب می آید،حضورانبوه زائران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و توقف زائران در جای جای گلستان یک فرصت طلایی برای این استان محسوب می شود که باید آن را حفظ و بلکه رشد روز افزون داد.

اما چه باید کرد؟

وظیفه ی مسئولان:

استفاده ی بهینه ازامکانات دولتی برای حفظ واحیاء وتوسعه ی پایداربابرخورداری ازتکنولوژی روز برخورداری ازپیشرفت باتکیه برحفظ ونگهداشت وبازآفرینی جنگلها ومنایع طبیعی وافزایش آگاهی فرهنگ مردم،

وظیفه ی مردم:

استفاده ی صحیح واصولی و حفظ منابع طبیعی و رعایت ادب و آداب اسلامی در مواجه با گردشگران و مسافران.

باشد که هر ایرانی هر گلستانی در رونق صنعت گردشگری سهیم باشد.

gardesh1

gardesh1

gardesh1

gardesh1

gardesh1

gardesh1

tabii1

tabii1

tabii1

به قلم امین اله منتطری

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

روز : ماه : سال :