سرتیتر اخبار
 

دکترای علوم ورزشی و تغذیه نوشت: با رشد تکنولوژی در عصر جدید، انگشتان دست به یکی از پرکاربردترین اعضای بدن انسان تبدیل شده اند که باید با انجام ورزش ها و نرمش های مربوط به این اعضا، مراقب سلامتی شان باشیم چرا که در غیر این صورت آسیب های جدی دیده و ادامه زندگی را سخت می کنند.

به گزارش زرین نامه؛ يكی از مشغله های بزرگ بشری به خصوص بانوان در جامعه ی صنعتی و ديجيتال امروز، تايپ و تحرير و امور نوشتاری و مشغوليات زمانبر مانند كار با تاچ گوشی های همراه، همچنین انجام شست و شو و امور يدی در منزل و رانندگی های زیاد است که در دراز مدت و در صورتی كه استانداردهای سلامت رعايت نشود، عارضه ای به نام «سندرم كانال كارپال» يا تنگی كانال كارپل (مچ دست) ايجاد كرده و باعث درد و گزگز انگشتان می شود، به حدی كه شخص از شدت درد بي تاب شده و خواب نا آرامی را تجربه می کند و در طول روز نیز از شدت درد و بی قراری قادر به انجام امور مربوطه با انگشتان نخواهد بود.

BARZEGAR1

برای مهار اين موضوع كافيست در طول روز چند حركت تخصصی كه خدمتتان ارايه می دهم را حتی در محل كار و پشت ميز اجرا کنید:

اولين حركت

معروف به شنای عنكبوتی است كه روی ميزكار يا ديواری كه به آن تكيه داده ايد، قابل اجراست. بدين نحو كه نوک پنجه های دستتان را مماس بر سطوح ياد شده گذاشته و انگشتانتان را باز و بسته كنيد. به طوری كه كف دستتان سطح جسم را لمس کرده و در ناحيه ی مچ كشش لازم و كافی ايجاد شود.

BARZEGAR1

BARZEGAR1

BARZEGAR1

BARZEGAR1

دومين حركت

جفت دستانتان را به حالت قنوت يا دعا بالا گرفته، به صورت چندين بار متوالی آن ها را خم و راست كرده و در ناحيه مچ دست كاملاً كشش را احساس كنيد.

BARZEGAR1

BARZEGAR1

سومین حركت

يكی از دست هایتان را مقابل صورتتان گرفته و آرنج تان راصاف كنيد و با دست ديگر پنحه های دستتان را به سمت بالا، پايين، چپ و راست بكشيد. به گونه ای كه استرج و كشش لازم را در ناحيه ي مچ دست از زواياي متفاوت را حس كنيد.

BARZEGAR1

BARZEGAR1

BARZEGAR1

در پايان نیز برای چند دقيقه حفت پنحه هايتان را بگونه اي كه دستتان را شسته اید و آب آن را به اطراف پخش مي كنيد، بتكانيد.

BARZEGAR1

نکته: کلیه اين حركات را 2 تا 3 بار در روز و هر بار ١٥ تا ٢٠ ثانيه يا تا آستانه ي درد اجرا کنید.

به قلم: حجت برزگر دکترای علوم ورزشی و تغذیه

انتهای پیام/

روز : ماه : سال :