سرتیتر اخبار
 

پیدا کردن مطب دکتر سیده عظمت اسلامی کار سختی نیست. سراغش را که از اهالی بگیری، احترامتان می‌کنند و تا نزدیکی ساختمان پزشکان بدرقه می‌شوید. بیمارانی که گاهی به جای حق ویزیت، برای تشکر از خانم دکتر، آش رشته و سبزی پاک کرده می‌برند.

بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه از دیدن جنایت های ضد بشری در یمن قلب انسان به درد می آید، گفت: این آدم‌کشی‌ها باید متوقف شود.

مرام کاسب‌های «مکاسب» خوانده را دارد. دل‌نشینی رفتار و گفتارش آرایشگاه 40 ساله‌اش را پاخور مشتری‌های ثابت کرده است. ناصر ناصری به دلیل نزدیکی مغازه‌اش با پادگان رسم همسایگی را با خدمات رایگان به سربازها به‌جا می‌آورد.

موضوعات پرورشی علی رغم اهمیت آن و تکرار بسیار برای احیا شدن هنوز حلقه ای مفقوده ای در نظام تعلیم و تربیت هستند که این نقصان دانش آموزان را تهدید می کند.

فرزانه مشاط زاده» مادر دو فرزند نابیناست اما می‌گوید اگر صدبار هم به عقب برگردد بازهم بچه‌هایش را انتخاب می‌کند و هرگز از مادری کردن برای آن‌ها پشیمان نمی‌شود.

روز : ماه : سال :