چاپ
بازدید: 1513

تداوم روند مبارزه ی دستگاه قضائی استان با مفاسد،که با انتصاب آیت الله رئیسی در رأس قوّه قضائیه آغاز شده ، مردم شریف استان را بیش از پیش به رویه ی مبارزه با فساد دلگرم کرده است و به امید مردم معزز استان در امر مبارزه با مفسدین بدل شده است.

به گزارش زرین نامه به نقل از عدالتخواهان گلستان ،مدت هاست رویه ی دستگاه قضائی استان گلستان بر مبارزه با اقسام فساد قرار گرفته و کارنامه ی درخشانی را برای آنها ثبت کرده است.
در همین رابطه  شنیده ها حاکیست به تازگی و طی ماه های گذشته در اقدام قابل تقدیر دستگاه قضائی استان چند نفر از پرسنل کارکنان دادگستری گلستان بازداشت و از کار اخراج شده اند.
پیش تر نیز چند قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفته و از کار بر کنار شده بودند. 
در خصوص این رویه ی دستگاه قضائی استان، متذکر می شویم عوامل قضائی استان و بویژه دکتر هاشمیان رئیس کل محترم دادگستری استان در مبارزه با مفاسد عملکردی درخشان از خویش بجا گذاشته اند 

همچنین سایت تسنیم نوشت :« یک کارشناس پرونده جنجالی انتقال آب گلستان دستگیر شد»
هادی هاشمیان افزود: این کارشناس در ازای صدور نظر کارشناسی غیرواقع در یک پرونده زیست محیطی که مدت ها درباره آن جنجال وجود داشت ، از یکی از طرفین پرونده رشوه گرفت که دستگیر شد.
هاشمیان بیان کرد: این کارشناس رسمی که قرار بود در پرونده با موضوع انتقال آب از جنگل های علی آباد به شاهرود نظر کارشناسی اعلام کند، به یکی از طرفین پرونده گفته بود حاضر است در ازای دریافت 3 سکه تمام بهار آزادی، نظر کارشناسی محیط زیستی به نفع او صادر کند که با تلاش کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان این کارشناس هم هنگام دریافت رشوه دستگیر شد .
هاشمیان گفت:«متهم کارمند اداره منابع طبیعی استان است و در عین حال کارشناس رسمی در امور منابع طبیعی و محیط زیست بود.این فرد به اتهام تحصیل مال از طریق مال نامشروع بازداشت شد و با قرار تامین مناسب تا تکمیل تحقیقات فعلاً  آزاد است»

گفتنی است بحث انتقال آب از سرچشمه های استان گلستان در منطقه شیرین آباد (شهرستان علی آبادکتول ) به منطقه پشت بسطام شاهرود ، از موارد مورد مناقشه دو استان سمنان و گلستان بوده و تعیین وضعیت آن وروشن شدن موضوع به بسیاری از مباحث پایان داده و حتّی می تواند در سرنوشت انتخابات شهرستان علی آباد کتول نیز تأثیر گذار باشد