سرتیتر اخبار
 

با احیاء دوباره گمرک در مراوه تپه و فرصتهای شغلی ایجاد شده می تواند مانع مهاجرت مردم شود.


به گزارش زین نامه به نقل از راه اترک، مراوه تپه در سال های 1311 و قبل از آن، تنها مرز رسمی خطه شمال کشور(استان گلستان فعلی) بوده است.

نام قدیم این گذرگاه رسمی پاشایولی (پادشالیق یولی) بوده که متاسفانه بعدها این مرز بسته می شود.

استان گلستان هم اکنون دو گذرگاه مرزی دارد که یکی گمرک اینچه برون و دیگری هم گذرگاه بندرترکمن است که اینچه برون به عنوان مرز خشکی و بندرترکمن به عنوان مرز آبی فعال می باشند.

طبق گزارش سایت گمرکات جمهوری اسلامی ایران ، گمرک بندرترکمن فقط به کار صادرات می پردازد و تنها گمرک صادرات و واردات استان، گمرک اینچه برون می باشد.

در صورت آغاز به کار منطقه آزاد تجاری اینچه برون، فعال شدن دوباره گمرک مراوه تپه علاوه بر معین بودن گمرک اینچه برون، موجب توسعه و شکوفایی شهرستان مراوه تپه ، ایجاد اشتغال پویا و جلوگیری از روند رو به افزایش مهاجرت جوانان خواهد شد.

استانهای خراسان رضوی و جنوبی طبق گزارش خود سایت گمرکات کشور، دارای 10 پایانه مرزی فعال می باشند .

با توجه به همسایگی خراسان شمالی و مراوه تپه از یک سو و نبود پایانه مرزی برای استان خراسان شمالی، فعال کردن دوباره پایانه مرزی مراوه تپه هم برای خراسان شمالی ها خوب خواهد شد و هم به عنوان یک امتیاز ویژه برای استان می شود.

امیدواریم مسئولین استانی و به خصوص مسئولین شرق گلستان و همچنین نماینده این منطقه در مجلس شورای اسلامی، تلاش خود را برای احیاء دوباره گمرک مراوه تپه بنمایند.


انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

روز : ماه : سال :