چاپ
بازدید: 1276

654214واکنش کاربران فضای مجازی به تناقض گویی ها در لیست اصلاح طلبان

به گزارش به گزارش زرین نامه به نقل راه دانا؛ انتشار لیست های متفاوت و متناقض توسط اصلاحات کاربران فضای مجازی را به واکنش واداشت.