چاپ
بازدید: 1403

دولت تدبیر و امید با توجه به تجربه زلزله کرمانشاه اقدامات قابل تاملی در زلزله اخیر کرمان خواهد داشت!

 به گزارش زرین نامه به نقل از پاسرو؛ اقدامات احتمالی دولت تدبیر در زلزله کرمان در عکس نوشت های زیر قابل مشاهده است:

1

2

3

4

5

انتهای پیام/