سرتیتر اخبار
 

در حالیکه پس از توافق هسته ای، مسئولان دولتی اجرای وعده تحقق گشایش اقتصادی و لغو تحریم ها را می دادند، با گذشت زمان مشخص شد که این وعده ها با بدعهدی آمریکا عملی نشده اند و اعتراف ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر اینکه "تقریبا هیچ" دستاوردی از برجام نصیب ایران نشده، موید این واقعیت تلخ است.

در حالیکه تیم اقتصادی و سیاست خارجی ایران برای روشن کردن موتور برجام و اجرایی شدن تعهدات غرب در زمینه لغو تحریم ها به آمریکا رفته بود، نه تنها هیچ گشایشی جزء وعده و وعیدهای تکراری به ارمغان نیاورد بلکه دولت آمریکا 2 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران در نزد بانک مرکزی اش را به بهانه غرامت به غارت برد.

کارتون «دو و میدانی برجام» پیش روی شماست.

روز پدر ...

بدون شرح . . . .

روز : ماه : سال :