سرتیتر اخبار
 

با وجود هزینه میلیاردی، برج آزادی همچنان چکه می کند.

در حالیکه پس از توافق هسته ای، مسئولان دولتی اجرای وعده تحقق گشایش اقتصادی و لغو تحریم ها را می دادند، با گذشت زمان مشخص شد که این وعده ها با بدعهدی آمریکا عملی نشده اند و اعتراف ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر اینکه "تقریبا هیچ" دستاوردی از برجام نصیب ایران نشده، موید این واقعیت تلخ است.

روز پدر ...

در حالیکه تیم اقتصادی و سیاست خارجی ایران برای روشن کردن موتور برجام و اجرایی شدن تعهدات غرب در زمینه لغو تحریم ها به آمریکا رفته بود، نه تنها هیچ گشایشی جزء وعده و وعیدهای تکراری به ارمغان نیاورد بلکه دولت آمریکا 2 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران در نزد بانک مرکزی اش را به بهانه غرامت به غارت برد.

کارتون «دو و میدانی برجام» پیش روی شماست.

روز : ماه : سال :