سرتیتر اخبار
 

زرین نامه: سر سپردگی رژیم خائن آل خلیفه به آمریکا و رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم مظلوم بحرین.

زرین نامه: برای سی و چهارمین بار، بهمن انقلاب اسلامی بر سر نظام سلطه و استکبار فرو ریخت.

کاریکاتور از: سعید صادقی

زرین نامه: مردم ایران در همه سالهای پس از انقلاب ، متحد و یکپارچه پای پیمان خود با امام و انقلاب ایستاده اند.

روز : ماه : سال :