چاپ
بازدید: 1838

هلاکو به انجام روشهای مختلف پلیسی می پردازد تا اینکه به صورت اتفاقی متوجه وجود انگشتر در جیب عارف می شود.عارف مجرم شناخته شده و او را در حیاط حبس می شود

 {mp4}vilayeman{/mp4}