سرتیتر اخبار
 

زرین نامه: ما هرچه به اذان صبح نزدیک تر می شویم وضعیت ما به این شکل در می آید.

زرین نامه: نرم افزار مفید و بسیار زیبای برکه ویژه عید غدیر خم که شامل بخش های متنوع از جمله متن و صوت کامل خطبه غدیر، داستان غدیر، مدیحه، اشعار، کتاب شناسی.

هلاکو به انجام روشهای مختلف پلیسی می پردازد تا اینکه به صورت اتفاقی متوجه وجود انگشتر در جیب عارف می شود.عارف مجرم شناخته شده و او را در حیاط حبس می شود

روز : ماه : سال :