سرتیتر اخبار
 

Aliabadd5730در قسمت های قبلی به بخش هایی از حرکات و تحولات مخفی و زیر زمینی در سال های ‍پیش از انقلاب اسلامی اشاره کردیم و در این گزارش به بخش هایی از اقداماتی که منجر به عمومیت یافتن تحرکات انقلابی در شهرستان علی آبادکتول شد، اشاره می کنیم.

Aliabadd57110در قسمت قبلی به بخش هایی از فعالیت های ضد ستم شاهی سال های پیش از انقلاب اسلامی در شهرستان علی آباد کتول اشاره کردیم.در این گزارش به بررسی نقش دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان علی آباد کتول اشاره می کنیم.

شهرستان علی آبادکتول که در دوران انقلاب به قم کوچک شهرت داشته، منشاء و عامل بسیاری از تحرک های مردمی در سایر شهرها و روستاهای اطراف بوده است.

شهرستان علی آباد کتول در دوران انقلاب اسلامی به واسطه حضور پرشور مردم در تحرکات انقلاب و مشارکت در حوادث مختلف چنان قد برافراشت که «قم کوچک» نام گرفت.

ماهیان؛ روستایی کوهستانی که نامش را از 2 نواده امام موسی کاظم به استعاره گرفته است. برای رفتن به این روستا باید از شهر فاضل آباد و دهنه محمد آباد کتول بگذرید. در این روزهای زمستانی ماهیان جلوه های خاص خودش را دارد که سفر به آن جا و دیدنش خالی از لطف نیست.

روز : ماه : سال :