سرتیتر اخبار
 

تنها آبشار تمام خزه ای ایران و جنگل کبودوال آنقدر شگفتی دارد که برای هر چهار فصل طبیعت گردان و مهمان هایش می تواند تابلویی زیبا خلق کند که چشمان هر انسانی را ساعت ها به خود خیره کند. به هر حال کبودوال منتظر شماست حتی در زمستان که بنا به رسم طبیعت، همه خوابند و رویای بهار می بینند.

اینجا سد کبودوال است، جایی که کوه و جنگل و آب سرشان یکجا جمع  شده تا حال تو را خوب کنند. البته تصمیم با توست، اگر می خواهی خوبتر شوی، حتی چمدان هم نمی خواهد، خودت را بردار و به اینجا بیا. اصلاً فرقی هم ندارد بهار باشد یا تابستان، پاییز باشد یا زمستان، در هر حال کبودوال آماده است تا یک دنیا حال خوب به مهمانش هدیه دهد.

اگر گاهی از هیاهوی شهر خسته می شوی و دلت باغی می خواهد به وسعت و آرامش بهشت، «افراتخته» بهترین گزینه است. افکارت را در چمدان بگذار و خود واقعی ات را به طبیعت این روستای کوهستانی بسپار. میزبان خوبی است، آنچه از آسمان و زمین و کوه و جنگل سهم دارد، در اختیار مهمانش می گذارد.

photo 2016-01-09_04-39-41روستای کوهستانی چینو در 16 کیلومتری علی آباد کتول قرار دارد و به عنوان یکی از دهکده های توریستی استان گلستان محسوب می شود. این روزها چینو با لباس سپیدش مانند عروسی می ماند که در دهنه زرین گل خودنمایی می کند.

زمستان همیشه به کوهستان ها زودتر سرک می کشد. بنظر می آید ننه سرما با کوهستان انس بیشتری دارد و دلش برای زندگی ساده روستاییان در کوهستان ها و ییلاقات بیشتر تنگ می شود. ییلاقاتی مانند خولین دره شهرستان علی آباد کتول....

روز : ماه : سال :