سرتیتر اخبار
 

زرین نامه: مسابقه آی گِرگ یکی از بازی های بومی- محلی و جالب بین اهالی روستای ترکمن نشین اودک دوجی بخش مرکزی شهرستان علی آبادکتول است.

زرین نامه: پارک جنگلی قرق در حاشیه بزرگراه گرگان - علی آبادکتول است که در فضل پاییز به رنگین کمانی از رنگ ها در آمده و با آواز پرندگان آرامشی ناتمام را به شما هدیه می دهد.

زرین نامه: بارش برف پاییزی در روستای ریگ جشمه طراوت و زیبایی خاصی را به این منطقه بخشیده است. 

زرین نامه: لباس های محلی شهرستان علی آبادکتول دارای پیشینه ای تاریخی و آمیخته با فرهنگ و آدب و رسوم این شهرستان می باشد.

زرین نامه: موزه تاریخ طبیعی شهرستان علی آباد کتول در جنگل کبودوال نمایشگاهی زیبا از حیوانات این منطقه را برای علاقه مندان به حیاط وحش فراهم کرده است.

روز : ماه : سال :