چاپ
بازدید: 4736

زرین نامه: گل  شقایق وحشی همانند یاقوتی سرخ در میان سرسبزی و طبیعت بکر و کم نظیر شهرستان علی آبادکتول می درخشد و زیبایی آن چشم شیفتگان طبیعت را می نوازد.

به گزارش خبرنگار زرین نامه؛ با گشتی در این طبیعت و شقایق هایی که گاه گاه در میان این همه سرسبزی می بینی، ناخودآگاه از خود می پرسی: چرا در میان این همه گل، تنها سرخی و خلوص رنگ شقایق ها تداعی گر یاد شهدا هستند.

آری، تنها خون شهید می تواند این همه سبزی و صلابت را برای ایرانمان ارمغان آورد و امروز ما چه راحت و شاد از این سرسبزی و آرامش لذت برده و آمدن نوروز را جشن می گیریم!

شقایق های وحشی در دهنه ی زرین گل و روستای شیرین آباد 

تصاویر ارسالی از طرف آقای مهدی رجبی محیط بان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول