سرتیتر اخبار
 

زرین نامه: گروه موسیقی "نجوای کتول" یکی از گروه هاي فعال موسیقی فولكلور در سطح ايران به شمار می رود که در سال 1380 در انجمن موسیقی استان گلستان به ثبت رسید.

زرین نامه: مسابقه آی گِرگ یکی از بازی های بومی- محلی و جالب بین اهالی روستای ترکمن نشین اودک دوجی بخش مرکزی شهرستان علی آبادکتول است.

زرین نامه: بارش برف پاییزی در روستای ریگ جشمه طراوت و زیبایی خاصی را به این منطقه بخشیده است. 

زرین نامه: پارک جنگلی قرق در حاشیه بزرگراه گرگان - علی آبادکتول است که در فضل پاییز به رنگین کمانی از رنگ ها در آمده و با آواز پرندگان آرامشی ناتمام را به شما هدیه می دهد.

زرین نامه: لباس های محلی شهرستان علی آبادکتول دارای پیشینه ای تاریخی و آمیخته با فرهنگ و آدب و رسوم این شهرستان می باشد.

روز : ماه : سال :