" همه با هم برای ایران " رای می دهیم / کلیپ

همه اقشار مردم استان گلستان بویژه شهرستان علی آباد کتول با شرکت در پویش " من رای میدهم " آماده ساختن حماسه ای دیگر شدند.

به گزارش زرین نامه؛ تلویزیون کتول در آخرین تولید مشترک خود با مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج استان گلستان کلیپی کوتاه با نام " همه با هم برای ایران " را منتشر کرد