سرتیتر اخبار
 

جمعی از روستاییان شرق گلستان از گران شدن بهای قبض های گاز، معترض شدند.

"سیدرضا حسینی نوده" که به عنوان نیروی داوطلب به سوریه اعزام شده بود، به شهادت رسید تا هجدهمین شهید مدافع حرم استان گلستان نام بگیرد.

روز : ماه : سال :