سرتیتر اخبار
 

11 داوطلب سنگدوین برای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی این شهر، کاندیدا شدند.

16 داوطلب مزرعه کتول برای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی این شهر، کاندیدا شدند.

36 داوطلب فاضل آبادی برای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی این شهر، کاندیدا شدند.

66 داوطلب علی آباد کتول برای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی این شهر، کاندیدا شدند.

بر اساس اعلام رییس ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول در روزهای ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا، 663 نفر در علی آباد کتول ثبت نام کردند.

روز : ماه : سال :