سرتیتر اخبار
 

از واضح ترین آثار بجای مانده از وجود رد پای برخی یقه سفیدها در ماجرای مافیای فساد گندم و آرد در استان گلستان می توان به حمایت سفت و سخت شان از برخی از مفسدان و متخلفین و سودجویان اشاره کرد.

به گزارش زرین نامه به نقل گلستان ما، قصه پر غصّه ی فساد و تخلفات گسترده در ماجرای گندم و آرد در گلستان به مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل شده است.

بروز تخلفات و مفاسد از سوی برخی از کارخانه های آرد و سیلوها و انبارهای مکانیزه و معمولی و برخی بظاهر تجّار در سالهای گذشته ، بسیار پردرد و غم انگیز بوده است.

عمده این تخلفات و مفاسد هم از سوی برخی دلالان ، سودجویان ، به ظاهر تاجران و کار چاق کن هایی صورت گرفته و می گیرد که تعدادی از آنها برای مجموعه های قضایی و نظارتی و امنیتی شناخته شده هستند و برخی هم به دلایل گوناگون کماکان ناشناخته مانده اند.

اما آنچه در این بین مهم و قابل توجه است وجود رد پای برخی از یقه سفیدها در ماجرای مافیای فساد گندم و آرد در استان گلستان است که از واضح ترین آثار بجای مانده از سوی آنان می توان به حمایت سفت و سخت شان از برخی از همین مفسدان و متخلفین و سودجویان اشاره کرد.

یقه سفیدهایی که گاها مناصب مهمی در گذشته و حال دارا بوده اند و یا به مراکز پیدا و پنهان قدرت و ثروت وصل بوده و هستند و یا دارای نفوذ بسیار زیاد در برخی مجموعه های اثرگذار و تصمیم ساز استان هستند.

به نظر می رسد رسیدگی و مواجهه با پرونده بزرگ و سنگین فساد گندم و آرد در گلستان بدون توجه به نقش عمیق و موثر یقه سفیدها در آن ، راه به جایی نخواهد برد.

در این زمینه بررسی سوابق و پرونده های موجود در دستگاه قضایی و اداره کل غله گلستان و ملاحظه مستندات متعدد و نتایج حاصله از رسیدگی به این پرونده ها، گویای بسیاری از چیزهاست.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

روز : ماه : سال :