سرتیتر اخبار
 

9deyzarin.jpg - 80.81 کیلو بایتدر حالی که قرار بود به مناسبت نهم دیماه همایش "واکاوی نقش انگلیس در فتنه 88" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برگزار شود، به بهانه ماموریت آقای رئیس دانشگاه لغو شد!

روز : ماه : سال :